Údržba zeleně • Recyklace odpadu

Služby

Údržba zeleně, recyklace organického odpadu, recyklace minerálních odpadů

Údržba zeleně:

 • kácení a údržba stromů a křovin
 • frézování pařezů
 • mulčování zbytků po výseku
 • zakládání a údržba zahrad
 • údržba zeleně ve městech
 • navrhování zelených ploch
 • výsadba stromů a keřů
 • revitalizace zeleně v památkových objektech – přírodní památníky

Recyklace organického odpadu:

 • zpracování odpadů z pily
 • štěpkování (drcení) větví
 • likvidace kořenů
 • likvidace dřevěného odpadu
 • rozmělňování kompostu

Recyklace minerálních odpadů:

 • zpracování stavební suti
 • drcení asfaltu
 • drcení těženého materiálu
 • likvidace (Počítače, tiskárny, pračky)
 • drcení železničních pražců
 • drcení kovových odpadů
Údržba zeleně • Recyklace odpadu