Údržba zeleně • Recyklace odpadu

Služby

Údržba zeleně

Údržba zeleně:

  • stépkováni dreceni drcení hmoty
  • zpracování stavebnísuti
  • drcení asfaltu
  • drcení betonu
Údržba zeleně • Recyklace odpadu