Pielęgnacja zieleni • Recykling

Usługi

Pielęgnacja zieleni

Pielęgnacja zieleni:

  • ścinka i pielęgnacja drzew i krzewów
  • frezowanie pni
  • mulczowanie pozostałości po wyrębie
  • zakładanie i pielęgnacja ogrodów
  • utrzymanie zieleni w miastach
  • projektowanie terenów zielonych
  • nasadzenia drzew i krzewów
  • rewitalizacja zieleni w obiektach zabytkowych – pomnikach przyrody