Pielęgnacja zieleni • Recykling

Usługi

Pielęgnacja zieleni, recykling odpadów, recykling odpadów mineralnych

Pielęgnacja zieleni:

 • ścinka i pielęgnacja drzew i krzewów
 • frezowanie pni
 • mulczowanie pozostałości po wyrębie
 • zakładanie i pielęgnacja ogrodów
 • utrzymanie zieleni w miastach
 • projektowanie terenów zielonych
 • nasadzenia drzew i krzewów
 • rewitalizacja zieleni w obiektach zabytkowych – pomnikach przyrody

Recykling odpadów:

 • przetwarzanie odpadów tartacznych
 • zrębkowanie gałęzi
 • utylizacja korzeni
 • utylizacja odpadów drewnianych
 • rozdrabnianie kompostu

Recykling odpadów mineralnych::

 • przetwarzanie gruzu pobudowlanego
 • rozdrabnianie asfaltu
 • rozdrabnianie materiałów kopalnianych
 • utylizacja (komputery, drukarki, pralki)
 • rozdrabnianie podkładów kolejowych
 • rozdrabnianie odpadów metalowych