BANDIT INDUSTRIES

4680XP

Horizontální drtič Beast® 4680XP s kolovým podvozkem (tažený)

Model drtiče BEAST® 4680XP reprezentuje vysoce výkonný horizontální drtič bez kompromisů. Díky možnosti volby motoru o výkonu až 1 200 HP (895 kW) a velkým vstupním otvorem o rozměrech 45” x 60” (1,14 m x 1,52 m) není na trhu k dispozici žádný jiný horizontální drtič, který by se mohl vyrovnat produktivitě a výkonnosti modelu 4680XP. Model drtiče BEAST®  4680XP je jednoduše nezastavitelný, ať už jde o přeměnu velkých hromad dřevního odpadu na větší hromady mulče, zpracování objemných kusů dřeva, odstraňování škod po bouřkách a sutin po přírodních pohromách nebo recyklace šindelů na asfaltovou směs za tepla.

 • Model drtiče BEAST®  4680XP je vybaven masivní frézou o velkém průměru 59 1/2″ (1,51 m) a šířce 63″ (1,6 m) s 48 zuby nainstalovanými na patentovaná řezná tělesa Bandit® v podobě pilových zubů, která regulují velikost záběru řezacích rubů. Většina materiálu je dimenzována (rozměrově upravena) již při počátečním řezu a díky tomu drcený materiál rychleji opouští velkou prosévací plochu síta. Fréza instalovaná v drtiči BEAST 4680XP má ve srovnání s většinou konkurenčních drtičů větší průměr, což jí umožňuje zpracovávat materiál většího průměru s menšími vibracemi, při nižším potřebném výkonu a nižší spotřebě paliva.

  Podávací dopravník o délce  17´10” (5,44 m) a šířce 60” (1,52 m) díky dvojité lamelové konstrukci poskytuje dostatek prostoru pro přísun nejrůznějších druhů materiálů do drtiče. Podávací válec o prů-měru 30″ (0,76 m) napomáhá lepšímu vtahování zpracovávaného materiálu do frézy. Standardně je dodávána také proporcionální regulace rychlosti podávání materiálu do drtiče (celkem 6 rychlostí) za účelem dosahování maximální produktivity a úspory paliva. Veškeré funkce drtiče související se zpra-cováním materiálu jsou ovládány pomocí bezdrátového dálkového ovládání se zálohováním prostřed-nictvím tetheru.

  • 4 nápravy s pneumatickou brzdou o nosnosti 25 000 liber (11,3) t se 16  pneumatikami o roz-měrech 11R/22,5” namontovaných na dvojitých ráfcích;
  • standardní držák rezervního kola;
  • dieselové motory o výkonu v rozsahu od 875 do 1200 HP (653 až 895 kW);
  • ocelový podávací dopravník pro přísun materiálu do drtiče o délce 17′ 10” (5,44 m) a šířce 60″ (1,52 m) (skutečná délka násypky je 16′ 4” (4,98 m);
  • 1 podávací  válec o průměru 30″ (0,76 m) řízený pomocí dálkového ovládání;
  • fréza o průměru 59,12″ (1,5 m) a šířce 63″ (1,6 m) s celkem 48 řezacími zuby;
  • 1 primární vynášecí dopravník o délce 10′ (3,1 m) a 1 sekundární výškově nastavitelný vynášecí dopravník o délce 25′ 6″ (7,8 m) pro odsun nadrceného materiálu, vybavený magnetickým hnacím bubnem o šířce 56″ (1,42 m);
  • ovládací panel „Bandit” s proporcionální regulací rychlosti přísunu materiálu do drtiče (celkem 6 rychlostí);
  • dálkové bezdrátové ovládání se zálohováním prostřednictvím tetheru.
 • Standard

  Metrický

  Prům. Skartace 45 in 114.30 cm
  Výkon 500-800 yph
  Hrdlo 60 x 45 in 152.40 x 114.30 cm
  Šířka 139 in 353.06 cm
  Výška 162 in 411.48 cm
  Délka 624 in 1584.96 cm
  Hmotnost 92000 lbs 41730.50 kg
  Palivová nádrž 375 gl 1419.53 l
  Zásobník hydraulického oleje 200 gl 757.08 l