BANDIT INDUSTRIES

3680XP

Horizontální drtič Beast® 3680xp s pásovým podvozkem

Model drtiče BEAST® 3680XP představuje vysoce výkonný stroj a je nejoblíbenějším modelem nabíze-ným společností Bandit. Model drtiče 3680XP je vybaven řezací frézou o průměru 42″ (1,1 m) a šířce 63″ (1,6 m) se vstupním otvorem 35″ (0,89 m) vysokým a 60″ (1,52 m) širokým. Tento stroj používá řezací frézu vybavenou 30 nebo 60 řezacími zuby, instalovanými na patentovaná řezná tělesa Bandit v podobě pilových zubů, které regulují velikost záběru řezacích zubů. Většina zpracovaného materiálu je dimenzována (rozměrově upravena) již při počátečním řezu a v důsledku toho drcený materiál rychleji opouští velkou prosévací plochu síta. Fréza instalovaná v drtiči BEAST 3680XP má ve srovnání s většinou konkurenčních drtičů větší průměr, což jí umožňuje zpracovávat materiál většího průměru s menšími vibracemi, nižším výkonem a nižší spotřebou paliva.

 • Pro tento model drtiče jsou k dispozici motory Caterpillar o výkonu v rozsahu od 540 do 1050 HP (403 až 783 kW). Dosažení požadovaného zpracování a dimenzování (rozměrů) drceného materiálu napo-máhá široký výběr různých typů řezacích zubů a sít. Jediné síto a hradítko lze snadno vyměnit ze strany komory drtiče při použití standardního ramene pro výměnu síta.

  Drtič BEAST 3680XP je možné objednat s ocelovým pásovým  podvozkem „Strickland” nebo „Caterpillar 325EL”. Veškeré funkce pásového podvozku drtiče a procesu drcení jsou řízeny pomocí dálkového bez-drátového ovládání se zálohováním prostřednictvím tetheru.

  Podávací dopravník s dvojitou lamelovou konstrukcí o délce 14´ 9” (6,1 m) a šířce 60” (1,52 m) posky-tuje dostatek prostoru pro přísun nejrůznějších materiálů do drtiče. Podávací válec o průměru 20″ (0,51 m) napomáhá lepšímu vtahování zpracovávaného materiálu do řezací frézy.

  Standardně je dodávána také proporcionální regulace rychlosti podávání materiálu do drtiče (celkem 6 rychlostí) za účelem dosahování maximální produktivity a úspory paliva. Veškeré funkce drtiče sou-visející se zpracováním materiálu jsou ovládány pomocí bezdrátového dálkového ovládání se zálohová-ním prostřednictvím tetheru.

  • ocelový pásový podvozek Caterpillar typu 312B;
  • podvozek „Strickland” s ocelovými pásy;
  • dieselové motory o výkonu od 540 do 875 HP (403 až 652,5 kW);
  • ocelový podávací dopravník o délce 14′ 9″ (4,5 m) a šířce 60″ (1,52 m), skutečná délka násypky je 13′ 19” (3,66 m);
  • 1 podávací  válec o průměru 20″ (0,51 m) řízený pomocí dálkového ovládání;
  • fréza o průměru 42″ (1,06 m) a šířce 63″ (1,6 m) s 30 nebo 60 řezacími zuby;
  • výškově nastavitelný vynášecí dopravník pro odsun nadrceného materiálu o délce 30′ (9,14 m) a šířce 4´ (1,22 m) s magnetickým hnacím bubnem;
  • ovládací panel „Bandit” s proporcionální regulací rychlosti přísunu materiálu do drtiče (celkem 6 rychlostí);
  • dálkové bezdrátové ovládání se zálohováním prostřednictvím tetheru.
 • Standard

  Metrický

  Prům. Skartace 35 in 88.90 cm
  Výkon 300-650 yph
  Hrdlo 60 x 35 in 152.40 x 88.90 cm
  Šířka 139 in 350.52 cm
  Výška 146 in 370.84 cm
  Délka 447 in 1135.38 cm
  Hmotnost 850000 lbs 38555.35 kg
  Palivová nádrž 300 gl 1135.62 l
  Zásobník hydraulického oleje 150 gl 567.81 l