Frézy samohybné

  • 2550 na kolovém podvozku

    Pařezová fréza na kolovém podvozku

    Model 2550 reprezentuje pařezovou frézu střední velikosti, dodávanou s plynovým nebo dieselovým motorem o výkonu okolo 50 HP (37,3 kW). Tato pařezová fréza je mimořádně oblíbená díky její schop-nosti frézovat širokou škálu pařezů při zachování snadné ovládatelnosti při její hmotnosti okolo 2 280 liber (1,03 t). Standardem je pohon všech kol, který tomuto stroji dodává větší univerzálnost při jeho pohybu v měkčím terénu. Pneumatiky na předních hnaných kolech nápravy jsou instalovány na odní-matelných dvojitých kolech pro dosažení lepší stability a snížení tlaku stroje na podloží.