Bandit Authorized DealerEkoBandit
Úvodní strana > Technologie zpracování

Technologie zpracování

Recyklátory Bandit Beast, které požíváme, jsou mobilní, vysokootáčková zařízení, které ve většině případů umožňují získání požadované frakce koncového produktu v rámci jednofázového cyklu zpracování. Materiál naložený do stroje je směrován podávacím systémem, který jej posouvá směrem k drtícímu systému požadovanou rychlostí tak, aby mohla být vyrobena štěpka o požadovaných rozměrech. Systém sít zadržuje odřezané konce a štěpiny uvnitř komory řezného systému dokud nedosáhne potřebný rozměr. Vyrobená štěpka po opouštění drtící komory je transportována pásovým vyhazovacím dopravníkem a vyhazována na hromadu nebo přímo nakládána na dopravní prostředek. V našich zařízeních jsou instalovány průmyslové vznětové motory Caterpillar C15 540 HP a C18 700 HP, vyhovující emisní normě TIER 3.

Standardně jsou zařízení vybavena řadou bezpečnostních prvků, jak např. systém hašení ohně (automatické hasicí přístroje v blízkosti ovládacího panelu a motoru); dálkové ovládání s vypínačem pro havarijní zastavení stroje, 4 havarijní vypínače hydraulického systému, výstražné piktogramy, pomocný naviják a jeřáb pro výměnu sít, sirénu spolu s výstražným světlem upozorňujícím na spouštění zařízení a „bezpečné“ výstražné barvy (oranžová, žlutá).

Hlavními prvky vybavení a konstrukčními znaky našich strojů, které ovlivňují kvalitu nabízených služeb jsou:

Drtící hlavice – „Cutterhead“

rozwiń
zwiń

V závislosti na použité konfiguraci fréz (kladívek) může do určité míry řezat, drtit nebo štípat materiál. Konstrukce držáku řezného nástroje v recyklátorech Beast má tvar zubu řetězové pily, což umožňuje, aby řezací systém provedl precizní řez podle nastavené hloubky. Možnost přizpůsobení konfigurace fréz umožňuje lepší účinnost drcení v dané aplikaci a činí recyklátory velmi univerzálními zařízeními pro recyklaci odpadů.

Podávací systém

rozwiń
zwiń

Recyklátory Beast mají podávací systém sestávající z mohutného podávacího válce a z objemného žlabu délky 6 m a šířky 1,5 m s vestavěným lištovým dopravníkem. Kromě toho bočnice mají ocelové nástavce, které zvětšují kapacitu celého podávacího žlabu. Podávací válec přitlačuje a drtí materiál, čímž umožňuje efektivní zavedení i velkorozměrného materiálu jako např. balíky slámy. Recyklátory Beast mají vstupní otvor o větších rozměrech než většina typových biomasových drtičů celých stromů. Tímto je umožněno drcení materiálu o větším průměru, drcení většího počtu kmenů najednou a dále je usnadněno podávání.

Vyhazovací systém

rozwiń
zwiń

Model 3680 je standardně vybaven vyhazovacím dopravníkem s vykládací výškou 5,3 m, který lze složit pro přepravu. Umožňuje nakládku vyrobené štěpky na vysoké přívěsy dopravních prostředků nebo navršování na hromadu.

Nožová sada pro M3680

rozwiń
zwiń

(Obsahuje: 30 nožových držáků, 30 speciálních bloků, 30 nožů, 30 protinožů, 30( ¾“ x 3“)speciální šroub, 30 (3/4“ x 16) speciální matice (dodáváno samostatně). Nožová sada umožňuje výrobu „řezané“ štěpky z dřeva bez nečistot. Dřevěná vlákna jsou řezána a ne lámána. Taková struktura koncového produktu je nyní více preferována odběrateli (technologické požadavky na další zpracování nebo požadavky některých systémů pro spalování); kromě toho koncový produkt může být drobnější a zbaven velkého množství mimo tolerantních částí díky použitým sítům stroje. Náhrada kladívkového systému systémem nožovým obvykle umožňuje naložení až o 25% materiálu více na přívěs stejného objemu.

Sada příslušenství pro výrobu „bio-pilin“ pro M3680

rozwiń
zwiń

(obsahuje: 60 nožových držáků, 60 nožů, 60 protinožů, 60 (3/4“ x 3“) speciální šroub, 60 (3/4-16) speciální matice, deflektorové síto 1 ½ čtvercové otvory, deflektorové síto sklopné 1“ čtvercové otvory).Tato sada umožňuje recyklátorům Beast výrobu drobného produktu podobného pilinám z dřevěné kulatiny v jednofázovém cyklu. Účinnost nožového systému při jednonásobném drcení je udivující – více než 95% materiálu není větší než 6 mm. Možnost efektivní a ekonomické výroby drobného produktu pravděpodobně změní dosavadní rozměr materiálu používaného v kotlech na dřevnou štěpku a domácí ohřívací systémy na štěpku. Vysoké ceny a nedostatek konvenčních pilin vede rovněž ke hledání výborné alternativy, jakou jsou bio-piliny.

Magnetická hlavice

rozwiń
zwiń

Umožňuje odloučení kovových nečistot od materiálu (např. hřebíky, paletové spony). Kovové nečistoty jako např. hřebíky nebo paletové spony jsou po provedeném drcení zachyceny magnetickým válcem podávacího dopravníku a následně padají gravitačně po ocelové krycí desce na zem.

Systém sprchování

rozwiń
zwiń

Umožňuje omezit prašnost doprovázející drcení v některých aplikacích, což má příznivý vliv na prostředí.

Obousměrný ventilátor vzduchu pro chladič

rozwiń
zwiń

Systém obousměrného ventilátoru chladiče umožňuje samočinné čištění chladiče motoru z drobných nečistot a prachu. Toto řešení zvyšuje efektivnost, bezpečnost práce stroje a eliminuje nutnost zastavení a ručního čištění chladiče.

„Color Critter“

rozwiń
zwiń

(příslušenství pro barvení štěpky; obsahuje držáky systému, násypku pigmentu (907 kg), soustavu automatických dávkovačů, ovládací panel „Color Critter) včetně spojovacích kabelů pro připojení k elektrickému systému recyklátoru; dvě sady vodních ostřikovačů):Alternativní formou využití štěpky je dekorační funkce. Při využití základní jednotky 3680 spolu s variantním příslušenstvím Color Critter na naších skladovacích plochách jsme schopni z přírodní štěpky vytvořit barvený mulč.