Bandit Authorized DealerEkoBandit
Úvodní strana > Recyklace

Recyklace

Nabízíme recyklační služby s využitím mobilních drtičů Bandit
 Beast Model 3680/540 HP a Model 3680/700 HP. Tyto stroje umožňují výkonné zpracování materiálů lesního a zemědělského původu, recyklaci dřevěných obalů a velkorozměrných odpadů, recyklaci vybraných anorganických materiálů a také barvení vyrobené štěpky. Podrcení velkorozměrného materiálu umožňuje zmenšení objemu odpadů, což usnadňuje transport a další zpracování. Výsledkem je možnost získávání širokého spektra různorodých frakcí podrceného materiálu, a dále v závislosti na druhu suroviny a použitého drtícího systému, získání různé struktury koncového produktu ve tvaru řezané nebo trhané štěpky. Podrcený dřevní materiál má nyní široké využití v energetickém průmyslu jako biomasa, v dřevním průmyslu jako suroviny pro výrobu desek imitujících dřevo, dále v zemědělství a v komunálním hospodářství jako složka, která je používána při procesech kompostování a v barevné formě jako různobarevný mulč může být využívána jako podestýlka a plnit funkci dekorace. Provádíme služby po celé zemi. Nabízíme rovněž biomasu ve formě štěpky ze zeleného odpadu při údržbě stromů, štěpky z dřevěných obalů a také barvenou dekorační štěpku. Máme vlastní skladovací plochy pro zpracování materiálu a předvádění techniky a dále nákladní auto s přívěsem. 

Zveme ke spolupráci!