Bandit Authorized DealerEkoBandit
Úvodní strana > Přehled zpracovávaného materiálu

Přehled zpracovávaného materiálu

Mezi sortiment materiálu, který lze zpracovat naším zařízením patří především organický materiál dřevěného původu, ve formě čistého nebo mírně znečištěného (např. lehká ocel, hlína, písek atp.)odpadního dřeva, jiný než dřevo organický materiál jako např. sláma, listí, kompost a některé umělé hmoty. Podrobný přehled materiálů, který lze zpracovat je uveden níže.

 • tenké a silnější větve
 • opotřebené kabelové bubny
 • klády a kmenovina
 • kusové dříví
 • celé stromy
 • balíky větví
 • okory a odpady z pil
 • kořenové baly
 • kůra
 • střešní krytina
 • kompost
 • sláma
 • železniční pražce
 • umělé hmoty
 • energetická vrba
 • kartónové tubusy
 • mimorozměrná štěpka pro druhotné zpracování
 • komunální velkorozměrné odpady (např. nábytek, chladničky)
 • palety a jiné dřevěné obaly
 •  odpady z automobilového průmyslu, části čalounění a umělé hmoty

Takto široký rozsah použitelnosti pro zpracování materiálů činí naše zařízení univerzalními nástroji pro recyklaci, které jsou široce používanými v energetickém, dřevním průmyslu, v lesním hospodářství, ve stavebnictví , v komunálním hospodářství a v zemědělství